UPOZORNĚNÍ!

Upozornění na změnu jednatele


Vážení obchodní partneři, zákazníci a spolupracovníci,


společnost Služby Morava s.r.o. tímto informuje, že dne 22. května 2016 její valná hromada odvolala jednatele společnosti pana Václava Adama z funkce. Pan Adam tak již není oprávněn za společnost jednat, podepisovat či ji jakkoliv zavazovat.


Odvolaný jednatel bohužel odmítá poskytnout společnosti potřebnou součinnost v souvislosti se svým odvoláním a je možné, že o společnosti či jejích stávajících jednatelích nebo podnikatelských aktivitách rozšiřuje naprosto nepravdivé informace a pomluvy. Jeho protiprávní chování je již předmětem zájmu příslušných státních orgánů. Žádáme proto o trpělivost a pokud se s nekalými praktikami odvolaného jednatele setkáte, můžete kontaktovat současné jednatele společnosti, pana Vymětala či pana Ryse.


Ujišťujeme vás, že společnost pokračuje ve své dosavadní podnikatelské činnosti jako doposud a řádně dostojí svým závazkům. Nijak se nemění dokumenty společnosti ani její název.

UPOZORŇUJEME VŠECHNY KLIENTY ŽE JEDINÝM ÚČTEM SPOLEČNOSTI JE ÚČET VE FIO BANCE

Č.ÚČTU 2800511334/2010. V případě že jste obdrželi fakturu s jiným číslem účtu,neprodleně kontaktujte

jednatele společnosti p.Milana Ryse tel.+420 608 406 896

jednatele společnosti p.Pavla Vymětala tel.+420 604 777 246

Ekologická likvidace nebezpečných odpadů, gastroodpadů a VŽP III - Služby Morava s. r. o.


Služby Morava s.r.o., naše společnost je ryze českou společností bez zahraničních investorů.

Naše hlavní zaměření

Shromažďování, soustřeďování, sběr,svoz,skladování,úprava a ekologická likvidace gastroodpadu a potravin nevhodných ke spotřebě.

Likvidace gastroodpadu a potravin nevhodných ke spotřebě je zajišťována pravidelnými svozy. Ekologická likvidace gastroodpadu a potravin s prošlou záruční lhůtou probíhá v kompostárně, popřípadě bioplynové stanici v souladu s platnými předpisy o ekologické likvidaci gastroodpadu a produktů VŽP III.

  • Žádné skryté poplatky u nás nehledejte!
  • Naše společnost Vám nabízí jen ty nejkvalitnější služby v daném oboru.

Jsme  jedničkou v likvidaci gastroodpadu nazývaného též pomeje. Zajišťujeme ekologickou likvidaci použitého rostlinného oleje a gastroodpadu z restaurací,jídelen a vývařoven pravidelnými svozy. O ekologické likvidaci gastroodpadu, použitých rostlinných olejů a potravin nevhodných ke spotřebě vedeme dle platných zákonů evidenci o ekologické likvidaci v souladu s platnou legislativou.

Náš profesionální personál je Vám vždy plně k dispozici. Naší předností je neustálé zkvalitňování a vylepšování námi nabízených služeb. Důkazem je stále vzrůstající počet spokojených zákazníků.

 Neváhejte a využijte našich kvalitních služeb, které realizujeme s využitím moderních metod.

Kontaktní informace

Služby Morava s.r.o
Rybná 716/24
Praha 1 Staré Město
11000
Česká republika
IČ:
02279401
DIČ:
CZ02279401
vedená u Městského soudu v Praze sp.zn.C217728